Uzależnienia we współczesnym świecie

Dodano: 13.07.2017

Uzależnienie to temat, o którym mówi się dość dużo. To powoduje, że z jednej strony mamy wrażenie, że waga tego problemu jest zrozumiała dla szerokiego kręgu społeczeństwa i będzie traktowana z dużą powagą a z drugiej strony mamy jednak taką sytuację, że próby przeciwdziałania tym zjawiskom przez organy państwowe czy instytucje społeczne. Pojawiają się dyskusje, w ramach których mówi się że uzależnienia będą szkodliwe i ubolewa się nad skutkami takich zjawisk. Natomiast w wielu przypadkach ci sami ludzie najczęściej nieświadomie będą dalej przyczyniać się do tego, że uzależnienia się rozszerzają. Nie ma mocniejszych kroków pozwalających na walkę z uzależnieniami. Dlatego zasadne wydaje się szersze omawianie tematu uzależnień.

Uzależnienie jest problemem społecznym, który nie jest definiowany w Encyklopedii Powszechnej PWN ani też w Katechizmie Kościoła Katolickiego, ani tez w znanych leksykonach. Nie będzie także w naszym języku definiowane również słowo nałóg.

Dlatego zdaje się, że dobrze będzie tutaj zwracać uwagę na to, jak wygląda dokładnie to słowo w języku angielskim a dokładniej chodzi o słowo addiction. Słowo to wywodzi się z łacińskiego słowa addictus, co oznaczało w Starożytnym Rzymie, że człowiek był oddany decyzją sądu w niewolę wierzycielowi w zamian za długi, których nie był w stanie spłacać. Uzależnienie to zawsze poważny problem społeczny, który ma liczne negatywne skutki. Było to już od dawna tematem studiów psychologicznych, biologicznych czy socjologicznych. Podkreśla się również, że ten problem jest bardziej złożony i mamy również wiele źródeł uzaleznień.

Uzależnienia to obecnie takie problemy jak między innymi alkoholizm, narkomania, zaburzenia odżywiania, lekomania, siecioholiozm pracoholizm, nikotynizm, hazar i wiele innych. Nałogi mają to do siebie, że będą nas niszczyć powoli, ale z dużą skutecznością, potem będzie się od nich uwolnić. Do walki z uzależnieniami bardzo często potrzebna okaże się profesjonalnie prowadzona psychoterapia.

Siecioholizm to nieklasyfikowana jednostka zaburzeń psychicznych, na które składać się będą takie kwestie jak kompulsywne używanie internetu co będzie nieść znamiona patologii. Osoby, u których stwierdza się uzależnienie od internetu swój czas spędzają przede wszystkim na czatach, forach, portalach społecznościowych. Jednocześnie charakterystyczne będzie to, że maja takie osoby zaburzony normalny rytm dnia. Widać to w sieci, ponieważ tak naprawdę wieczorami będziemy widzieć w sieci te same osoby

Siecioholizm to taka jednostka zaburzeń psychicznych, która nie będzie klasyfikowana. Choroba alkoholowa najczęściej będzie właśnie taką formą poważnego uzależnienia i szczególnie często spotykanego. Charakteryzuje się tym, że pojawia się utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu.. jeśli będzie on spożywany w dużych ilościach wynika to z przyjemności somatycznych i psychicznych, które człowiek będzie odczuwał. Jednocześnie alkoholizm będzie także prowadzić do poważnych zamian w mózgu i zniszczeń, które maja trwały charakter, dlatego ten nałog może powodować wiele problemów.

Sprawdź więcej na: waldan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *